Anpassad läsning

Anpassad läsning

För dig som inte kan eller har svårt att läsa vanliga tryckta böcker finns olika typer av specialmedia. Böcker med lite enklare språk eller med större stil. Det finns även talböcker som är specialgjorda för dig som är i behov av detta.

Storstilsböcker

Biblioteken har böcker med extra stor text. Dessa böcker underlättar för dig som har svårt att se men ändå vill läsa själv. I storstilsböckerna är texten tryckt med extra stor och tydlig stil, men innehållet är detsamma som vanliga böcker.

Det är främst romaner och deckare som finns utgivna som storstilsböcker. För att böckerna inte ska bli för tjocka är de ofta uppdelade i flera delar. Storstilsböcker kan lånas av alla.

Lättläst

Lättläst är till för dig som har lite svårt att läsa. Böckerna är skrivna på lättare svenska och har ofta kortare meningar, enklare ord och bilder som är lätta att förstå. Hur bra läsare man än är så stöter man alltid på texter som är svåra och tunglästa. Men för vissa grupper är behoven särskilt stora. De som framförallt kan behöva lättläst är:

 • Personer med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter
 • Ovana läsare
 • Nysvenskar
 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Personer med afasi
 • Personer som har någon demenssjukdom
 • Andra grupper som har svårt med läsningen av olika skäl

Men alla kan givetvis låna lättlästa böcker. Du behöver inte uppge något särskilt behov för att få låna lättläst litteratur. Böckerna är tillgängliga för alla att låna.

Lättlästa böcker finns både som nyutgivning och som bearbetningar av vanliga böcker. Det finns både berättelser och faktaböcker.

Daisy och talböcker

En talbok är en inläst bok som man lyssnar på. Bibliotekets talböcker är endast avsedda för den som har en läsnedsättning. För övriga  låntagare finns ljudböcker och e-ljudböcker. Som läsnedsättning räknas exempelvis:

 • Synnedsättning
 • Rörelsehinder
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Läs- och skrivsvårigheter så som dyslexi
 • Hörselskada
 • Tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
 • Kognitiva funktionsnedsättningar så som afasi, autism, adhd, demenssjukdomar

För att kunna lyssna på talböcker behöver du kontakta ditt bibliotek och bli registrerad som talbokslåntagare. Du kan sedan välja på om du vill lyssna på fysiska skivor i en talboksspelare eller om du vill lyssna via en app på din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Talböcker finns för både vuxna och barn.

Kontakta ditt bibliotek för att få veta mer. Kontaktuppgifter till våra bibliotek.

 

Sök

Språk