Läsa på flera språk

Läsa på flera språk

Biblioteken har böcker på många olika språk. Om du inte hittar det du söker på biblioteket, tala med personalen.

I många fall kan biblioteket få tag på det du söker genom att låna böcker från andra bibliotek.

Sök

Språk