Boken kommer

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket, så kan biblioteket komma till dig. Tjänsten är till för dig som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till biblioteket.

Via boken kommer kan du få regelbundna hemleverenser av:

  • Böcker
  • Tidskrifter
  • Storstilsböcker
  • Lättlästa böcker
  • Talböcker

Bibliotekets personal plockar ihop böcker utifrån dina önskemål. För mer information kontakta ditt bibliotek. Kontaktuppgifter till våra bibliotek.

Sök

Språk