För barnens vuxna

För barnens vuxna

Information till dig som är förälder

Äppelhyllan

På bibliotekets barnavdelning finns en Äppelhylla. Den är ursprungligen utformad för att rymma böcker för och om barn med funktionsvariation. Barn läser på olika sätt - med ögonen, öronen eller kanske fingrarna - och på Äppelhyllan finns olika former för läsning i samlad form. Kanske söker ni böcker med tecken som stöd (TAKK och teckenspråk) eller talböcker för att lyssna på. Här finns också böcker på punktskrift, taktila böcker och information till vuxna om barn med funktionvariation.
 

Språktåget

På ditt bibliotek finns också en språktågethylla. Språktåget är ett samarbete mellan logopeder och bibliotek. På den här hyllan hittar du böcker som erbjuder extra språkträning till ditt barn. Kanske önskar ni öva särskilt på olika ljud eller begrepp. Eller också söker ni böcker som tränar substantiv, adjektiv, verb, räkneord, motsatser eller ordförråd. Böckerna är omsorgsfullt utvalda av logopeder i avsikt att sätta fokus på specifika områden för språkträning. Logopeden ger barnet en biljett för att hoppa på språktåget och hänvisar familj och barn till biblioteket för att på språktågets hylla finna böcker för specifik träning i hemmet. 

Sök

Språk