För pedagoger

För pedagoger

Hur kan skolbiblioteket användas i undervisningen?

 

Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs som kan användas på många olika sätt. Vid olika temaarbeten eller ämnesöverskridande projekt kan skolbiblioteket fungera uppstöttande och bidra med material och idéer. Hör gärna av er till er skolbibliotekarie om ni har tankar eller idéer kring samarbeten. 

Medie- och informationskunnighet

Skolbiblioteket hjälper till med föreläsningar och arbetssätt kring medie- och informationskunninghet och verkar för stärka elevernas digitala kompetens. 

Bokprat

Vid ett bokprat tar skolbibliotekarien med sig ett visst antal böcker och berättar om dessa för eleverna. Det kan vara böcker som passar att läsa inom ett visst ämne eller blandade titlar för att skapa läslust. Bokprat är ett sätt att öppna upp för läsning av en bok, ett sätt att skapa förförståelse och nyfikenhet inför läsningen. 

Flera exemplar av samma titel

På skolbiblioteket finns både klassuppsättningar och gruppläsningsböcker. Ska ni läsa samma bok i klassen? Eller ska ni kanske arbeta med ett visst tema? Kika bland dokumenten nedan för att se vad som finns att låna.  

Klassuppsättningar

 

 

 

Search the catalogue

Language