Borrowing rules

När du skriver på bibliotekskortet samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i register hos våra bibliotek. Dina lån registreras i bibliotekens datasystem. Lånen är sekretessbelagda vilket innebär att ingen annan kan få reda på vad du har lånat. Så snart lånet är återlämnat, och eventuella skulder är betalda, raderas uppgiften i datasystemet. Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat på ditt bibliotekskort om du uppvisar legitimation.

Search the catalogue

Language