Fjärrlån

Har vi inte boken du söker? Facklitteratur som inte finns hos oss kan många gånger lånas in från andra bibliotek. Det kallar vi fjärrlån.

Du måste ha ett lånekort vid något av biblioteken i Ranrike och du ska ha fyllt 18 år för att låna fjärrlån.

Lånetiden bestäms av det utlånande biblioteket. Observera att lånetiden kan bli kort, ibland så kort som sju dagar. Om du har behov av längre lånetid kan det vara aktuellt för dig att köpa boken eller låna direkt från din högskola.

Kurslitteratur

Tillgången på kurslitteratur är starkt begränsad. Låna den i första hand på ditt eget högskolebibliotek. I många fall får vi som bibliotek inte låna denna typ av litteratur. Ofta är det enklare att köpa sin egen kurslitteratur.

Tidningar och tidskrifter

Artiklar ur tidningar och tidskrifter kan beställas som fjärrlån mot en kopieringskostnad. Kostnaden beror på antal sidor. Det kostar oftast från 80 kr och uppåt.

Beställning

Innan du gör din beställning måste du kolla om titlarna finns i vår bibliotekskatalog. I så fall kan du reservera dem direkt i katalogen. Om du inte kan hitta det du söker kan du beställa fjärrlån genom att kontakta ditt bibliotek.

Kontaktuppgifter till våra bibliotek.

Det tar normalt 7-14 dagar att få en fjärrlånad bok. Förutsättningen är att boken finns tillgänglig hos det långivande biblioteket. Annars kan det ta betydligt längre tid än så. Vi meddelar dig per sms, e-post eller brev när boken kan hämtas. Du har sju dagar på dig att hämta beställt material. Observera att lånetiden i vissa fall kan vara mycket kort.

Avgift

Vi tar normalt inte ut någon beställningsavgift. Kopior och lån från bibliotek utanför Sverige debiteras dock låntagaren.

Omlån

Ofta går det inte att låna om fjärrlån. Respektera lånetiden och utnyttja tiden effektivt.

Vi fjärrlånar inte:

  • böcker och media som våra bibliotek redan har, men som är utlånade.
  • Ljudböcker, musik eller filmer.
  • Romaner och annan skönlitteratur.

Sök

Språk