Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter på biblioteken i Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Som innehavare av lånekort har du ingått ett avtal med Norra Bohusläns biblioteksförbund, även kallat Biblioteken i Ranrike. Detta omfattar biblioteken i Munkedals, Sotenäs, Strömstads och Tanums kommuner.

För att kunna ge låntagarna en god service behöver biblioteket spara vissa personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Som elev i kommunens grund- och gymnasieskola behöver du ha lånekort för att kunna ta del av information och litteratur i undervisningssyfte, dina personuppgifter hanteras med laglig grund allmänt intresse.

De som har tillgång till dina personuppgifter är personalen vid biblioteken i Ranrike samt Axiell AB som äger och sköter driften av bibliotekssystemet. Vid behov kan också IT-tekniker från våra kommuner ges tilltärde till systemet (vid uppdateringar, felsökning och liknande arbete).

Information som biblioteket sparar

De personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Om låntagaren har skyddade personuppgifter via Skatteverket görs undantag från ovanstående. Samma sak gäller om låntagaren inte har, inte vill uppge eller ännu inte fått något personnummer.

Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig tillgång till bibliotekets tjänster: låna, lämna tillbaka, reservera, använda bibliotekets digitala tjänster eller använda meröppna bibliotek. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna kontakta dig om dina lån och reservationer eller annat som har med våra tjänster att göra.

Dina personuppgifter sparas så länge du använder våra tjänster. Om du inte använder våra tjänster sparar vi dina uppgifter i högst 5 år.

Det vi sparar är:

  • Uppgifter om pågående lån samt uppgifter om medier som reeserverats eller beställts via fjärrlån. Informationen tas bort automatiskt så snart mediet återlämnats eller reservationen/fjärrlånet avbeställts.
  • Uppgifter om skulder som uppkommit till biblioteket samt de utlån som är kopplade till ärendet. Informationen tas bort automatiskt så fort skulden reglerats.
  • Antalet lån en låntagare gjort.
  • I förekommande fall uppdateras adressuppgifter (biblioteket använder personnummer för att kontrollera adresserna mot Skatteverkets adressdatabas). Om låntagaren har skyddade personuppgifter via Skatteverket hämtar vi inte adressuppgifter. Detsamma gäller om låntagaren inte har registrerat något personnummer hos biblioteket.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter biblioteket har om dig om du uppvisar legitimation. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och även raderade om alla lån och skulder är reglerade.

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du din kommuns Dataskyddsombud. Om detta inte hjälper har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se.

Kontaktuppgifter

Munkedals kommun

Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden
Dataskyddsombud: JP Infonet, dso.munkedal@jpinfonet.se

Sotenäs kommun

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden ; 0523-66 40 00
Dataskyddsombud: JP Infonet, dso.sotenas@jpinfonet.se

Strömstads kommun

Personuppgiftsansvarig: Barn- och utbildningsnämnden ; 0526-190 00
Dataskyddsombud: JP Infonet dso.stromstad@jpinfonet.se

Tanums kommun

Personuppgiftsansvarig: Barn- och utbildningsnämnden ; 0525-180 00
Dataskyddsombud: JP Infonet dso.tanum@jpinfonet.se

Sök

Språk