Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter på biblioteken i Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

På grund av det nya regelverket för hantering och lagring av personuppgifter, GDPR, ger vi den här informationen till dig som har ett lånekort inom Norra Bohusläns biblioteksförbund, vilket omfattar biblioteken i Strömstads, Tanums, Munkedals och Sotenäs kommuner. Här får du veta hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du går tillväga om du vill ändra eller ta bort dessa. Har frågor eller funderingar, kontakta gärna biblioteket i din kommun.

Varför sparar biblioteket uppgifter om låntagare?

För att kunna ge låntagarna en god service behöver biblioteket spara vissa personuppgifter. Att skaffa ett lånekort innebär att du sluter ett avtal med biblioteket där du godkänner att detta sker. Nedan hittar du en genomgång av de saker du behöver veta innan du skaffar ett lånekort.

Information som biblioteket sparar vid ansökan om bibliotekskort

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer

Om låntagaren har skyddade personuppgifter via Skatteverket görs undantag från ovanstående. Samma sak gäller om låntagaren inte har, inte vill uppge eller ännu inte fått något personnummer.

Information som skapas under tiden en person är låntagare

 • Uppgifter om pågående lån.
 • Uppgifter om medier som reserverats eller beställts via fjärrlån. Informationen tas bort automatiskt så fort mediet återlämnats eller reservationen/fjärrlånet avbeställts. (Om låntagaren begär det kan historik sparas om avslutade lån.)
 • Uppgifter om skulder som uppkommit till biblioteket samt de utlån som är kopplade till ärendet. Informationen tas bort automatiskt så fort skulden reglerats.
 • Antalet lån en låntagare gjort.
 • I förekommande fall uppdateras adressuppgifter (biblioteket använder personnummer för att kontrollera adresserna mot Skatteverkets adressdatabas). Om låntagaren har skyddade personuppgifter via Skatteverket hämtar vi inte adressuppgifter. Detsamma gäller om låntagaren inte har registrerat något personnummer hos biblioteket.
 • Om låntagaren varit inaktiv i 5 år raderas alla uppgifter automatiskt.

Vem har tillgång till uppgifter om låntagaren?

 • Munkedals, Sotenäs, Strömstads och Tanums bibliotek delar biblioteksdatasystem vilket gör att personalen på ovanstående bibliotek har tillgång till uppgifterna.
 • Axiell AB (äger och sköter driften av biblioteksdatasystemet).
 • De fyra ovanstående kommunernas IT-tekniker (vid uppgraderingar, felsökningar och liknande).

Hur gör biblioteket om någon vill tas bort ur systemet?

 • Personen meddelar att hen vill tas bort ur biblioteksdatasystemet.
 • Personen återlämnar sina lån och reglerar eventuella skulder.
 • Biblioteket tar skyndsamt bort personen ur biblioteksdatasystemet.
 • Alla uppgifter om personen försvinner ur systemet och kan inte återställas.

Exempel på information som biblioteket INTE sparar

 • Information om vad någon lånat efter att detta återlämnats. (Om inte låntagaren uttryckligen begär att biblioteket ska spara dessa uppgifter.)
 • Information om vad någon använt bibliotekets publika datorer till (vilka webbsidor som besökts, vad som skrivits i olika dokument, filer som laddats ner, lösenord etc.).

Klagomål och rättning av uppgifter

 • Du kan alltid få veta vilka uppgifter som finns registrerade hos biblioteket om du uppvisar legitimation. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och även raderade om alla lån och skulder är reglerade.
 • Om du har klagomål på hur dina personuppgifter hanteras kan du i första hand vända dig till personuppgiftsansvarig i din kommun. Om detta inte hjälper kan du vända dig till Datainspektionen.

Sök

Språk