Låneregler

När du skriver på bibliotekskortet samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i register hos våra bibliotek. Dina lån registreras i bibliotekens datasystem. Lånen är sekretessbelagda vilket innebär att ingen annan kan få reda på vad du har lånat. Så snart lånet är återlämnat, och eventuella skulder är betalda, raderas uppgiften i datasystemet. Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat på ditt bibliotekskort om du uppvisar legitimation.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

Att låna på biblioteken är gratis, men föra att det hela ska fungera bra finns regler som alla måste följa:

  • Lånekort kan du få från det du fyller 6 år. För omyndigt barn måste målsman fylla i en ansökningsblankett.
  • Första lånekortet är kostnadsfritt. Ett ersättningskort får du mot en avgift.
  • Alla lån som görs på ett lånekort är kortinnehavaren personligen ansvarig för. Låna därför aldrig ut ditt kort. Anmäl omedelbart förlust av kortet till ditt bibliotek.
  • Lånetiden är normalt 4 veckor.
  • Du får gärna ställa dig i kö för en bok som är utlånad. Vi meddelar dig när du kan hämta den.
  • Varje gång du lånar om eller återlämnar ett media för sent får du en skuld till biblioteket som kvarstår till den betalas.
  • Om du slarvar bort eller förstör ett media får du ersätta det.
  • Det är endast aktuella lån som är registrerade i vår dator. När du har lämnat tillbaka en bok kan ingen se att du har haft den.
  • Du blir avstängd från vidare lån om skulden är 100,00kr och däröver. Avstängningen gäller tills hela skulden är betald.

Sök

Språk