Tillgänglighet

Vi vill att alla som besöker denna webbplats ska känna sig välkomna. Vi arbetar aktivt för att öka tillgängligheten och göra webbplatsen användarvänlig. Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Tillgänglighetsredogörelse för Biblioteken i Ranrike

Vi vill att alla som besöker denna webbplats ska känna sig välkomna. Vi arbetar aktivt för att öka tillgängligheten och göra webbplatsen användarvänlig. Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Vad gör vi?

För att hjälpa oss att göra denna webbplats till en positiv plats för alla har vi använt riktlinjerna för tillgänglighet för webbinnehåll (WCAG) 2.1. Dessa riktlinjer förklarar hur du gör webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionshinder och användarvänligt för alla.

Riktlinjerna har tre tillgänglighetsnivåer (A, AA och AAA). Vi har valt nivå AA som mål för den här webbplatsen.

Låt oss veta vad du tycker

Om du tyckte om att använda den här webbplatsen, eller om du hade problem med någon del av den, vänligen kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under fliken "Våra bibliotek".

Sök

Språk